Răng Sứ Kim Loại Palladium (Pd)

Sườn Kim loại Palladium (Pd) của hảng DeguDent (Đức ) . www.degudent.com
Sử dụng sứ đắp là Ceramco III của hảng Dentsply (Mỹ)

Ưu điểm :
                -
Trên lâm sàn đã chứng minh kim loại Palladium có tính năng nổi bật như không gây dị ứng , không đen viền nướu , phù hợp sức khỏe bệnh nhân .
                - Chỉ định rộng rãi , thẫm mỹ cao .
Chỉ định :
               - Onlays - Inlays .
               - Mão lẽ - Mão chụp lồng .
               - Cùi giả .
               - Những ca cầu ngắn và dài có nhiều nhịp .
Thành phần kim loại :

Hôïp kim Pd Ag Sn Zn In Ru  
Pors-on 4 57.8% 30% 6% 2% 4% 0.2%  
       
Hình ảnh :RĂNG SỨ KIM LOẠI PALLADIUM (Pd)

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807