Răng Sứ Kim Loại Kobalt - Chrome (Co- Cr)

Sườn kim loại Co- Cr của hảng Bego (Đức).www.bego.com
Nguyên liệu đắp sứ là Ceramco III của hảng Dentsply (Mỹ).

Ưu điểm :
                Kim loại Co- Cr tốt hơn so với kim loại Ni- Cr vì hạn chế được đen viền nướu răng sau này . Tuy nhiên giá thành cao hơn kim loại Ni -Cr .

Thành phần kim loại :

Hợp kim Co Cr Mo W Si-Fe    
Wirobond SG 63.8% 24.8% 5.1% 5.3%      


Hình ảnh :

RĂNG SỨ KIM LOẠI KOBALT - CHROME (Co-Cr)

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807