Răng Sứ Kim Loại Bán Qúy (Semi Precious)

Sườn kim loại bán quí của hảng Degudent (Đức ). www.degugent.com
Sử dụng sứ đắp Ceramco III của hảng Dentsply (Mỹ)

Ưu điểm :
                - Hạn chế khả năng dị ứng kim loại .
                - Màu sắc đẹp tự nhiên hơn răng kim loại thường , tăng tính thẫm mỹ.
                - Ngăn ngừa tính mài mòn tự nhiên .
                - Đảm bảo sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân .
                - Cầu dài hoặc nhiều nhịp .
Thành phần kim loại:

Hợp kim Au Pd Ir Ag Sn Ga Re Ta
Degubon 4 49.60% 29% 0.10% 17.50% 3% 0.50% 0.20% 0.10%
 
Hình ảnh :


RĂNG SỨ KIM LOẠI BÁN QUÍ (Semi Precious)

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807