Sản phẩm / PHỤC HÌNH TOÀN SỨ

PHỤC HÌNH TOÀN SỨ
 • Phục hình e.max ZirCAD trên Implant R11

  Phục hình e.max ZirCAD trên Implant R11

 • Phục hình e.max ZirCAD trên Implant R11

  Phục hình e.max ZirCAD trên Implant R11

 • Bệnh nhân trước khi điều trị

  Bệnh nhân trước khi điều trị

 • Sườn sứ emax Press sau khi đúc

  Sườn sứ emax Press sau khi đúc

 • Sườn sứ emax Press sau khi nung

  Sườn sứ emax Press sau khi nung

 • Đắp sứ emax Ceram trên sườn sứ Press

  Đắp sứ emax Ceram trên sườn sứ Press

 • Mão toàn sứ emax Press

  Mão toàn sứ emax Press

 • Toàn hàm sứ emax Press

  Toàn hàm sứ emax Press

 • Khối sườn sứ emax Press sau khi đúc ra

  Khối sườn sứ emax Press sau khi đúc ra

 • Mặt dán sứ emax Press trước khi gắn

  Mặt dán sứ emax Press trước khi gắn

 • Mặt dán sứ emax Press sau khi gắn

  Mặt dán sứ emax Press sau khi gắn

 • Bệnh nhân trước khi điều trị

  Bệnh nhân trước khi điều trị

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807