PHỤC HÌNH COMPOSITE SỨ VÀ FIBER CORE
 • Nguyên liệu Fiber Post của hảng GC(Nhật)

  Nguyên liệu Fiber Post của hảng GC(Nhật)

 • Cùi làm bằng chốt sợi Fiber Post

  Cùi làm bằng chốt sợi Fiber Post

 • Cùi giả bằng chốt sợi

  Cùi giả bằng chốt sợi

 • Nguyên liệu Ceramage của hảng Shofu (Nhật)

  Nguyên liệu Ceramage của hảng Shofu (Nhật)

 • Phùc hình toàn hàm bằng Compiste (Ceramage)

  Phùc hình toàn hàm bằng Compiste (Ceramage)

 • Inaly- Onlay bằng Composite (Ceramage)

  Inaly- Onlay bằng Composite (Ceramage)

 • Trước và sau khi điều trị bắng phục hình Composite (Ceramage)

  Trước và sau khi điều trị bắng phục hình Composite (Ceramage)

 • Phục hình Inlay Coposite (Ceramge)

  Phục hình Inlay Coposite (Ceramge)

 • PHỤC HÌNH COMPOSITE (dialog Vario)

  PHỤC HÌNH COMPOSITE (dialog Vario)

 • COMPOSITE DIALOG BUILD UP ON METAL

  COMPOSITE DIALOG BUILD UP ON METAL

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807