Cùi Giả Fiber Post

Loại phục hình cùi giả Fiber Post của hảng GC (Nhật) này sẽ đem lại độ thẫm mỹ tối ưu nhất cho các phục hình toàn sứ Zirconia, e.max Press, e.max CAD vì không bị ánh đen như chốt kim loại .

Hình ảnh :

CÙI GIẢ BẰNG CHỐT SỢI (Fiber Post)
  • Nguyên liệu Fiber Post của hảng GC(Nhật)

    Nguyên liệu Fiber Post của hảng GC(Nhật)

  • Cùi làm bằng chốt sợi Fiber Post

    Cùi làm bằng chốt sợi Fiber Post

  • Cùi giả bằng chốt sợi

    Cùi giả bằng chốt sợi

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807