Nha sĩ & bệnh nhân  / Nha khoa / NHA KHOA KHAC

NS HOANG TRONG HUNG
- Laminate veneer 
- Nguyên liệu e.max Press HT
- Kỹ thuật stain (khong đắp sứ ) .
- Độ dấy khoãng 0.5mm .

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807