Hệ Thống Máy CAD/CAM Cerec MCXL bao gồm :
- CAD (Computer -aided design ):  Thiết kế với sự hỗ trợ máy tính .
- CAM(Computer -aided manufacturing): Sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính.

In Eos
: Là camera chụp hình mẩu thạch cao , dấu khớp cắn , đường hoàn tất . InEos có khả năng chụp và xử lý tất cả các loại phục hình như mão đơn lẽ , Inlay - Onlay, Veneer , cầu răng từ 2 -> 14 đơn vị trong khoảng thời gian cực nhanh (2 giây cho một đơn vị).
Inlab 3D: Là hệ thống máy tính và phần mềm xử lý các dữ liệu từ camera InEos . Phần mềm Inlab 3D giúp kỹ thuật viên tái tạo điểm tiếp xúc , khớp cắn hay mô phong theo hình dạng răng tương tự (ví dụ làm Veneer R11, phần mềm mô phỏng theo hình dạng R21) . Phần mềm Inlab có thể thiết kế tất cả các phục hình như mão đơn lẽ , Inlay -Onlay , Veneer, cầu răng từ 2 -> 14 đơn vị. Có thể điều chỉnh vị trí , kích thước, hình dạng , độ dầy của khung sườn ; nhịp cầu và phần kết nối theo yêu cầu lâm sàng .
Inlab MCXC : Là máy  tiện đa năng vừa có thể tiện các phục hình hoàn chỉnh như mão , Inlay , Onlay , Veneer trong vòng 12 phút và có thể gắn trực tiếp trên lâm sàng trong một lần hẹn , vừa có thể tiện các khung sườn Zirconium Oxide dài đến 14 đơn vị với độ chính xác 27µm.
InFire HTC : Nung kết sườn Zirconium oxide để đạt độ cứng trên 900 MPA .

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807