CAD (Computer-aided design) thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính
CAM (computer-aided manufacturing) Sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính.


Hệ thống CAD/CAM cerec MCXL bao gồm :

In Eos : là camera chụp hình mẫu thạch cao, dấu khớp cắn, đường hòan tất. InEos có khả năng chụp và xử lý tất cả các lọai phục hình như mão đơn lẻ, inlay – onlay, veneer, cầu răng từ 2 – 10 đơn vị trong khoản thời gian cực nhanh (2 giây cho một đơn vị).

Inlab 3D : là hệ thống máy tính và phần mềm xử lý các dữ lịêu từ camera In Eos. Phần mềm Inlab 3D giúp kỹ thuật viên tái tạo điểm tiếp xúc, khớp cắn hay mô phỏng theo hình dạng răng tương tự (ví dụ làm Veneer R11, phần mềm sẽ mô phỏng theo hình dạng R21). Phần mềm Inlab có thể thiết kế tất cả các phục hình như mão đơn lẻ, inlay – onlay, veneer, cầu răng từ 2 đến 12 đơn vị. Có thể điều chỉnh vị trí, kích thước, hình dạng, độ dày của khung sườn ; nhịp cầu và phần kết nối theo yêu cầu lâm sàng.

Inlab MCXC : Máy tiện đa năng vừa có thể tiện các phục hình hòan chỉnh như mão, inlay – onlay, veneer trong vòng 12 phút và có thể gắn lập tức trên lâm sàng (trong 1 lần hẹn), vừa có thể tiện các khung sườn Zirconium oxide dài đến 12 đơn vị với độ chính xác 27µm

InFire HTC : Nung kết sườn Zirconium oxide để đạt độ cứng trên 950MP

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0913671807